Flash As3 & Php Kullanarak Chat Sayfası Yapımı

Merhaba

Uzun sürdü, hatta çok uzun sürdü tekrar yazmayalı fakat chat sayfasında browser uyumsuzluğu var, hala var fakat amaç chat sayfasından öte birazda txt işlemleri olduğu düşüncesiyle yayını yazmaya karar verdim. Öncelikle kodları, örnek uygulamayı paylaşacağım. Açıklamaları ise kısa sürede ekleyeceğim.
Parmaklarınıza kuvvet diyorum 🙂

Uygulamayı buradan test edebilirsiniz.(tavsiyem firefox. Buradan da kaynak dosyayı indirebilirsiniz.

Kodlar :

rumuz.addEventListener(MouseEvent.CLICK, rumuzsec);
basla.addEventListener(MouseEvent.CLICK, chatbasla);
metin.addEventListener(MouseEvent.CLICK, metinsec);
gonder.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, chatgonder);

var tf:Number;
var tfm:Number;

tf=0;
tfm=0;

function rumuzsec(event:MouseEvent):void
{
    if (tf==0)
    {
    rumuz.text = “”;
    }

}

function chatbasla(event:MouseEvent):void
{
    if(rumuz.enabled == true && rumuz.text !=” ” && rumuz.text != “Takma ad giriniz” )
    {
        rumuz.enabled = false;
        metin.enabled = true;
        basla.enabled = false;
        tf=1;
        uyari.text=””;
    }
}

function metinsec(event:MouseEvent):void
{
    if(tfm==0)
    {
        metin.text = “”;
        tfm=1;
    }
}

function chatgonder(event:MouseEvent):void
{
    if(metin.enabled == true && metin.text !=”” && metin.text !=”buraya yazınız”)
    {
        tfm=0;
        chat.text += rumuz.text + “> ” + metin.text +”\n”;
        bir = rumuz.text + “> ” + metin.text;
        formBilgileri.metin = rumuz.text + “> ” + metin.text;

        adres.data = formBilgileri;
        phpLoader.load(adres);
        timer.start();
    }
}

var bir:String;

var adres:URLRequest=new URLRequest(“gonder.php”);
var formBilgileri:URLVariables=new URLVariables();
var phpLoader:URLLoader=new URLLoader();
adres.method=URLRequestMethod.POST;

var adres1:URLRequest=new URLRequest(“oku.php”);
var formBilgileri1:URLVariables=new URLVariables();
var phpLoader1:URLLoader=new URLLoader();
adres1.method=URLRequestMethod.POST;

var timer:Timer = new Timer(500);
timer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, baslaa);

function baslaa(event:TimerEvent):void
{
    phpLoader1.load(adres1);
    phpLoader1.addEventListener(Event.COMPLETE, tekrarla);
}
var gelenVeri:String;
var kontrol:Number;

function tekrarla(e:Event):void
{
    gelenVeri = e.target.data;
    if(gelenVeri == bir)
    {
    }
    else
    {
        chat.text += gelenVeri + “\n”;
        timer.stop();
        phpLoader1.load(adres1);
        bir=gelenVeri;
        timer.start();
    }

}

stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, tus);

function tus(event:KeyboardEvent):void
{
    if(event.keyCode == 13 && rumuz.enabled==true)
    {
        chatbasla(null);
    }
    else if(event.keyCode == 13)
    {
    chatgonder(null);
    metin.text=””;
    }
}

rumuz.tabIndex = 1;
basla.tabIndex = 2;
metin.tabIndex = 3;
gonder.tabIndex = 4;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir